Siirry sisältöön

Vastuullisuus

Restelin arvot ja strategia ohjaavat vastuullisuustyötä. Vastuullisuus on tärkeä osa strategiaa ja osa päivittäistä työtä, päätöksiä ja valintoja.

Restel on Tradeka-Yhtiöiden omistama suomalainen ravintola-alan palveluyritys. Omistajaohjauksemme kautta vastuullisuuttamme määrittävät YK:n Global Compact -sitoumus ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Vastuullisuustyömme on tavoitteellista ja mitattavaa ja sen tuloksia seurataan vuosittain. Restel on mukana omistajansa Tradeka Oy:n vastuullisuusraportissa, josta pääsee kattavasti tarkastelemaan tuloksiamme ja tavoitteidemme saavuttamista. Tavoitteenamme on tehdä pitkäjänteistä ja kestävää työtä niin ympäristön, ihmisoikeuksien kuin hyvän hallinnon osalta.

Ympäristö ja ilmasto

Ympäristö- ja ilmastotyö on tavoitteellista ja osa arkeamme. Muun muassa materiaalitehokkuus, ruokahävikin vähentäminen ja energiatehokkuus huomioidaan toimintatavoissamme.

Ihmiset ja yhteiskunta

Restelin tulevaisuus rakentuu ihmisistä. Haluamme luoda arvostavan ja turvallisen työyhteisön kaikille ja kasvaa kestävästi. Haluamme innostaa ihmisiä toimimaan kestävän tulevaisuuden eteen.

Johtaminen ja raportointi

Vastuullisuutemme perustuu strategiaamme, arvoihimme ja sitoumuksiimme. Meillä vastuullisuus on osa päivittäistä tekemistä, johtamista ja riskienhallintaa.

Vastuuttomasta toiminnasta tai väärinkäytösepäilystä ilmoittaminen

Haluamme toimia vastuullisesti, läpinäkyvästi ja luotettavasti. Käytössämme on anonyymi-ilmoituskanava, jonka kautta voit ilmoittaa Restel-konsernissa havaitusta epäeettisestä toiminnasta tai väärinkäytöksestä. Puutumme havaittuihin poikkeamiin mahdollisimman nopeasti.