Siirry sisältöön

Vastuullisuus

Restelin visio, missio ja yhteiset arvot ohjaavat myös vastuullisuustyötä. Vastuullisuus on yksi Restelin arvoista ja tärkeä osa strategiaa. Vastuullisuus on meillä osa päivittäistä työtä, päätöksiä ja valintoja.

Restel on Tradeka-Yhtiöiden omistama suomalainen ravintola-alan palveluyritys.

Omistajaohjauksemme kautta vastuullisuuttamme määrittävät YK:n Global Compact -sitoumus ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Vastuullisuustyömme on tavoitteellista ja mitattavaa ja sen tuloksia seurataan vuosittain. Restel on mukana omistajansa Tradeka Oy:n vastuullisuusraportissa, josta pääsee kattavasti tarkastelemaan tuloksiamme ja tavoitteidemme saavuttamista. Tavoitteenamme on tehdä pitkäjänteistä ja kestävää työtä niin ympäristön, ihmisoikeuksien kuin hyvän hallinnon osalta.

Ympäristö ja ilmasto

Ympäristö- ja ilmastotyö on tavoitteellista ja osa arkeamme. Muun muassa materiaalitehokkuus, ruokahävikin vähentäminen ja energiatehokkuus huomioidaan toimintatavoissamme.

Ihmiset ja yhteiskunta

Restelin tulevaisuus rakentuu ihmisistä. Haluamme luoda arvostavan ja turvallisen työyhteisön kaikille ja kasvaa kestävästi. Haluamme innostaa ihmisiä toimimaan kestävän tulevaisuuden eteen.

Johtaminen ja raportointi

Vastuullisuutemme perustuu strategiaamme, arvoihimme ja sitoumuksiimme. Meillä vastuullisuus on osa päivittäistä tekemistä, johtamista ja riskienhallintaa.

Vastuuttomasta toiminnasta tai väärinkäytösepäilystä ilmoittaminen

Restelillä on käytössä whistleblowing-ilmoituskanavan, jonne voi ilmoittaa Restel-konsernissa havaitusta vastuuttomasta toiminnasta tai väärinkäytöksestä.

Nimetön ilmoituskanava

Restel haluaa toimia vastuullisesti, läpinäkyvästi ja luotettavasti; siksi meillä on käyttössä whistleblowing-ilmoituskanavan, jonne voi ilmoittaa Restel-konsernissa havaitusta vastuuttomasta toiminnasta tai väärinkäytöksestä. Puutumme havaittuihin poikkeamiin mahdollisimman nopeasti.

Restelillä edellytämme koko organisaation ja kaikkien työntekijöiden noudattavan työssään eettisiä periaatteita ja lainsäädäntöä. 

Alla olevan linkin kautta pääsee Restelin emoyhtiö Tradekan ilmoituslomakkeelle, jossa voi ilmoittaa havainnoista ja epäilyistä. Havainnoista kerrotaan lomakkeelle mahdollisimman tarkasti. Ilmoitukseen voi myös lisätä liitteitä, kuten kuvia. Ilmoitus on lähtökohtaisesti anonyymi, mutta halutessaan ilmoittaja voi jättää omat yhteystietonsa.

Käsittely on kaikissa tapauksissa luottamuksellista ja Tradekan käyttämä palvelu suojattu ja salattu. Kanavassa ei tallennu tietoja, joiden perusteella viestin lähettäjän voisi tunnistaa. Luottamuksellisuuden takaamiseksi kanava on ulkopuolisen palveluntoimittajan tarjoama. Ilmoittaja saa anonyymin käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla hän voi myöhemmin kirjautua palveluun ja kommunikoida ilmoituksen käsittelijöiden kanssa.

Ilmoituksen voi tehdä kuka vain väärinkäytöstä epäilevä työntekijä tai Restelin sidosryhmään kuuluva, kuten yhteistyökumppani. Ilmoittajalla ei tarvitse olla todisteita epäilystä rikkomuksesta, vaan nimetyt, riippumattomat henkilöt käynnistävät tapauksen selvityksen.

Huomaathan, että ilmoituskanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen, se ei ole tarkoitettu asiakaspalautteen antamiseen tai reklamointiin.