Siirry sisältöön

Restel on Tradeka-Yhtiöiden omistama suomalainen ravintola-alan palveluyritys

Omistajaohjauksemme kautta vastuullisuuttamme määrittävät YK:n Global Compact -sitoumus ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Vastuullisuustyömme on tavoitteellista ja mitattavaa ja sen tuloksia seurataan vuosittain. Restel on mukana omistajansa Tradeka Oy:n vastuullisuusraportissa, josta pääsee kattavasti tarkastelemaan tuloksiamme ja tavoitteidemme saavuttamista.

Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuutemme perustuu strategiaamme, arvoihimme ja sitoumuksiimme. Meillä vastuullisuus on osa päivittäistä tekemistä, johtamista ja riskienhallintaa. Päätöksenteossa huomioidaan taloudellisten tekijöiden lisäksi myös toiminnan sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset.

Noudatamme hyvää hallintotapaa kaikessa toiminnassamme

Toimimme taloudellisesti kestävällä tavalla, millä tarkoitamme hyvää hallintotapaa, jatkuvaa kustannustehokkuuden, kilpailukyvyn ja kannattavuuden ylläpitoa ja kehittämistä. Viestintämme ja raportointimme on avointa, kattavaa ja läpinäkyvää sekä oikea-aikaista.