Siirry sisältöön

Ilmastotyö

Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen muuttuvaan ympäristöön ovat yksi keskeisimmistä teemoista vastuullisuusohjelmassamme. Monipuolisena ravintola-alan toimijana vaikutamme laajasti niin suoraan kuin välillisesti koko arvoketjussa. Suurin osa päästöistämme syntyy arvoketjussa mutta myös oma toimintamme aiheuttaa päästöjä. Tavoitteenamme on minimoida omat päästömme vuoteen 2030 mennessä ja vähentää arvoketjun päästöjä merkittävästi.

Kaikkiaan ravintolatoiminnan hiilijalanjälki vuonna 2023 oli 52 210 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2e). Päästöt jakautuvat oman toiminnan päästöiksi (scope 1 & 2) 3662 tCO2e sekä arvoketjun päästöiksi (scope 3) 48 336 tCO2e. Hiilijalanjäljen laskennassa noudatetaan GHG (Greenhouse Gas Protocol) -raportointitapaa. Ravintolakonseptista ja tuotevalikoimasta riippuen ravintolan hiilijalanjäljestä 60–90 % koostuu ostetuista tuotteista. Käytännössä tämä tarkoittaa elintarvikeraaka-ainehankintoja, joiden ilmastovaikutuksista 40–80 % muodostuu tuotetusta lihasta, kananmunista, juusto- ja lehmänmaitotuotteista.

Ympäristötyö

Käytämme mahdollisimman järkevästi materiaaleja, raaka-aineita ja energiaa. Panostamme materiaali- ja energiatehokkuuteen edistämällä kiertotaloutta ja ruokahävikkityötä.

Ympäristötyömme keskiössä on kierrätysasteen kasvattaminen ja materiaalitehokkuus ravintoloissa. Käytännössä nämä tarkoittavat mm. muovinkäytön vähentämistä pakkausmateriaaleissa, ruokahävikin entistä parempaa hallintaa sekä jätteiden synnyn ehkäisyä ja tarkempaa lajittelua. Lisäksi asetamme hankintojen kautta kriteereitä sähkö- ja lämmitysenergialle sekä raaka-aineille.

Otimme käyttöön vuonna 2023 metsäkatolinjaukset, jotka rajaavat pois ostot riskialueilta. Linjaukset ottavat kantaa metsäkatoa aiheuttaviin raaka-aineisiin ja pois rajataan esimerkiksi naudanlihan hankinta alueilta, jotka ovat metsäkadon näkökulmasta riskialueita.