Siirry sisältöön

Ympäristö ja ilmastotyö

Sitouduimme vuonna 2020 YK:n Global Compact aloitteeseen sekä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Toimintamme hiilijalanjälki on laskettu ja olemme aloittaneet matkan kohti mahdollisimman hiilineutraalia tulevaisuutta.

Tavoitteellinen ilmastotyö

Vähennämme omat päästömme minimiin vuoteen 2030 mennessä. Ilmastotyömme ulottuu myös arvoketjuun. Tuemme henkilöstön ja asiakkaiden toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksia ilmastoystävällisen tulevaisuuden puolesta.

Kaikkiaan ravintolatoiminnan sijaintiperustainen hiilijalanjälki vuonna 2022 oli 60 737 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2e). Päästöt jakautuvat oman toiminnan päästöiksi (scope 1 & 2) 3577 tCO2e sekä arvoketjun päästöiksi (scope 3) 57 160 tCO2e. Hiilijalanjälkilaskenta sisältää hiilidioksidin lisäksi myös muut merkittävät kasvihuonekaasut, kuten metaanin ja typpioksiduulin. Hiilijalanjäljen laskennassa noudatetaan GHG (Greenhouse Gas Protocol) -raportointitapaa.

Ravintolakonseptista ja tuotevalikoimasta riippuen ravintolan hiilijalanjäljestä 60–90 % koostuu ostetuista tuotteista. Käytännössä tämä tarkoittaa elintarvikeraaka-ainehankintoja, joiden ilmastovaikutuksista 40–80 % muodostuu tuotetusta lihasta, kananmunista, juusto- ja lehmänmaitotuotteista. Hiilijalanjälkilaskennan tulokset auttavat ymmärtämään ravintolaketjujen hiilijalanjäljissä tapahtuneita muutoksia vertailuvuosina.

Ympäristövastuu

Käytämme mahdollisimman järkevästi materiaaleja, raaka-aineita ja energiaa. Panostamme materiaali- ja energiatehokkuuteen edistämällä kiertotaloutta ja ruokahävikkityötä.

Ympäristötyömme keskiössä on kierrätysasteen kasvattaminen ja materiaalitehokkuus ravintoloissa. Käytännössä nämä tarkoittavat mm. muovinkäytön vähentämistä pakkausmateriaaleissa, ruokahävikin entistä parempaa hallintaa sekä jätteiden synnyn ehkäisyä ja tarkempaa lajittelua. Lisäksi asetamme hankintojen kautta kriteereitä sähkö- ja lämmitysenergialle sekä raaka-aineille.

Otimme käyttöön vuonna 2023 metsäkatolinjaukset, jotka rajaavat pois ostot riskialueilta. Linjaukset ottavat kantaa metsäkatoa aiheuttaviin raaka-aineisiin ja pois rajataan esimerkiksi naudanlihan hankinta alueilta, jotka ovat metsäkadon näkökulmasta riskialueita.