Siirry sisältöön

Henkilötietojen käsittely

Restel kerää asiakkaiden tietoja tietosuojalainsäädäntöä noudattaen. Voit tutustua Restel Oy:n henkilörekistereiden rekisteriselosteisiin alla.

TARKASTUSOIKEUS JA TIETOJEN KORJAAMINEN
Voit tarkastaa itseäsi koskevat tiedot lähettämällä lomakkeen täällä. Edellä mainittuun osoitteeseen voit ilmoittaa myös tiedot omia tietojasi koskevasta oikaisusta, täydennyksestä tai poistosta.

KAMERAVALVONTA
Seloste tallentavan kameravalvontajärjestelmän käsittelytoimista.

KIELTO-OIKEUS
Sinulla on oikeus kieltää tietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä muuhun suoramainontaan. Ilmoita kiellosta osoitteeseen Restel Oy, Ravintoloiden tuotehallinta, PL 72, 00501 Helsinki

REKISTERISELOSTE / MARKKINOINTIREKISTERI B2B

Rekisterinpitäjä
Restel Oy

Yhteyshenkilö
Hämeentie 19, 00500 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@restel.fi

Rekisterin nimi
Restel Oy:n markkinointirekisteri B2B

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään Restel Oy:n B2B-markkinointiin ja asiakassuhteen hoitoon liittyvissä toimenpiteissä.

Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedot: nimi, yhteystiedot, titteli/asema yrityksessä

Tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja/tai Restel Oy:n hankkimista markkinointirekistereistä, joita ylläpitää Suomen Asiakastieto Oy.

Tietojen luovutus ja siirto
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Restel Oy:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Pääsyoikeus tilaan, jossa asiakastietokanta sijaitsee, on rajoitettu. Käyttöoikeudet tietokantaan on rajattu Restel Oy:n sisällä rajatulle henkilömäärälle.

REKISTERISELOSTE / MARKKINOINTI- JA ASIAKASREKISTERI

Rekisterinpitäjä
Restel Oy

Yhteyshenkilö
Hämeentie 19, 00500 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@restel.fi

Rekisterin nimi
Restel Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään Restel Oy:n markkinointiin ja asiakassuhteen hoitoon liittyvissä toimenpiteissä.

Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedot: nimi, yhteystiedot, sekä muut asiakassuhdetta koskevat tiedot

Tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään esimerkiksi asiakkaan käyttämällä Restelin palveluita.

Restiksen asiakasrekisteri

Restistä koskevan rekisteriselosteen löydät täältä

Rekrytointien rekisteriseloste
Restelin omia rekrytointeja koskeva rekisteriseloste löytyy täältä.

Tämä rekisteriseloste kattaa Restelin omien rekrytointien tietojen käsittelyn ja tietojen suojausta kattavat periaatteet. Huomioithan, mikäli rekrytointiprosessisi kulkee Baronan kautta, sitä koskevat tietosuojaperiaatteet löydät Baronan omilta sivuilta.