Siirry sisältöön

Vastuuttomasta toiminnasta tai väärinkäytösepäilystä ilmoittaminen

Haluamme toimia vastuullisesti, läpinäkyvästi ja luotettavasti. Käytössämme on anonyymi-ilmoituskanava eli nk. whistleblowing-ilmoituskanava, jonka kautta voit ilmoittaa Restel-konsernissa havaitusta epäeettisestä toiminnasta tai väärinkäytöksestä.

Edellytämme koko Restelin organisaation ja kaikkien työntekijöiden noudattavan työssään eettisiä periaatteita ja lainsäädäntöä. Suhtaudumme väärinkäytösepäilyihin ja eettisiin rikkomuksiin vakavasti. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa väärinkäytöstä epäilevä työntekijä tai Restelin sidosryhmään kuuluva, kuten yhteistyökumppani. Pyydämme sinua ensisijaisesti keskustelemaan epäilyistäsi esihenkilösi tai yhteyshenkilösi kanssa. Jos tämä ei ole mahdollista, voit ilmoittaa epäilystäsi ilmoituskanavan kautta. Kaikki vilpittömässä mielessä ilmoitetut väärinkäytösepäilyt tutkitaan ja niiden osalta ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.

Alla olevan linkin kautta siirryt Restelin emoyhtiön Tradekan ilmoituskanavaan, jossa voit ilmoittaa havainnoista ja epäilyistä. Havainnoista kerrotaan lomakkeelle mahdollisimman tarkasti. Ilmoitukseen voi myös lisätä liitteitä, kuten kuvia. Ilmoitus on lähtökohtaisesti anonyymi, mutta halutessasi voit jättää omat yhteystietosi.

Käsittely on kaikissa tapauksissa luottamuksellista ja palvelu suojattu ja salattu. Kanavassa ei tallennu tietoja, joiden perusteella viestin lähettäjän voisi tunnistaa. Luottamuksellisuuden takaamiseksi kanava on ulkopuolisen palveluntoimittajan tarjoama. Ilmoittaja saa anonyymin käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla hän voi myöhemmin kirjautua palveluun ja kommunikoida ilmoituksen käsittelijöiden kanssa.

Ilmoituskanava on tarkoitettu ainoastaan vastuuttomasta toiminnasta ja väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen. Sitä ole tarkoitettu työsuhdeasioiden hoitamiseen, asiakaspalautteen antamiseen tai reklamointiin. Työsuhdeasioista, työntekijöiden odotetaan keskustelevan esihenkilöidensä tai henkilöstöhallinnon kanssa.