Siirry sisältöön

Henkilötietojen käsittely rekrytoinnissa

Tämä rekisteriseloste kattaa Restelin omien rekrytointien tietojen käsittelyn ja tietojen suojausta kattavat periaatteet. Huomioithan, mikäli rekrytointiprosessisi kulkee Baronan kautta, sitä koskevat tietosuojaperiaatteet löydät Baronan omilta sivuilta.

Rekisterinpitäjä

Restel Oy
Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Hämeentie 19, 00500 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@restel.fi

Rekisteri: Työpaikkahakemukset yleiset haut

Hakijoilta kerättävät tiedot

Restel Oy kerää rekrytoinnin yhteydessä hakijoilta vapaamuotoisen oman henkilöstöesittelyn (CV). Omassa esittelyssä kehotetaan ilmaisemaan vain työnhaun kannalta tarpeellisia tietoja eikä hakemuksessa tule ilmaista arkaluonteisia henkilötietoja. Rekrytoinnin kannalta tärkeitä henkilötietoja ovat yksilöinti-, koulutus-, kielitaito- ja työkokemustiedot, eri alojen osaamisen sekä henkilön oman esittelyn.

Rekisteriin tallennettavien tietojen tietolähde on pääsääntöisesti työhakija itse sähköisesti vapaamuotoisella sähköpostilla annetuilla tiedoilla. Hakijalla on oikeus antaa rekrytointiprosessissa tarvittavat tiedot myös kirjallisesti.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yleiseen hakuun perustuvien työhakemusten vastaanottaminen ja käsittely sekä rekrytointiprosessiemme hallinnointi. Käsittelemme palvelukseemme hakeneiden henkilöiden työnhakuprosessiin liittyviä tietoja tarvittavien yhteydenottojen mahdollistamiseksi ja päätöksentekoa varten työtehtäviä täytettäessä.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on:

  • oikeutettu etumme, joka perustuu tarpeeseen käsitellä henkilötietoja rekrytointitarkoituksiin ja joka muodostuu siitä yhteydestä, joka syntyy välillemme
  • antamasi suostumus, joka voidaan pyytää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
    • henkilötietojen kerääminen suosittelijoilta
    • henkilötietojen käsittely soveltuvuusarvioinneissa

Kerättyjen henkilötietojen käyttö ja käsittely

Antamiasi henkilötietoja käsittelevät henkilöstöpalvelujen henkilöstö ja rekrytoivat esimiehet. Emme luovuta tietojasi rekisterin ulkopuolelle, ellei tietojen luovuttamiseen ole erikseen pyydetty ja saatu suostumustasi, kuten esimerkiksi soveltuvuusarviointeja varten. Tietojasi ei luovuteta esimerkiksi markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen

Restel Oy:n ylläpitämät laitteistot ja ohjelmistot on suojattu teknisesti. Paperisia asiakirjoja säilytetään lain mukaisesti lukituissa tiloissa. Hakija pääsee muokkaamaan oman hakemuksensa tietoja toimittamalla uuden korvaavan tiedon sähköpostilla.

Oikeus saada omat tietosi sekä oikaista tai poistaa virheelliset tai tarpeettomat tiedot

Voit tarkistaa omat tietosi. Jos havaitset virheitä tai puutteita tiedoissasi, sinulla on oikeus saada virheelliset tiedot oikaistuiksi. Jos havaitset, että sinusta on tallennettu virheellistä tai tarpeetonta tietoa, sinulla on oikeus saada tällaiset tiedot poistetuksi. Tietojen tarkastus-, korjaus- tai poistamispyynnön voi osoittaa rekisteriselostepyynnöllä .

Henkilöllisyys tarkistetaan tarkastuspyynnön esittämisen yhteydessä. Oikeus tietojen tarkistamiseen tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista.

Oikeus vaatia poistamaan tietoni

Henkilötietosi on kerätty nimenomaisen suostumuksesi perusteella, joka katsotaan tapahtuneen sinun lähettäessäsi työnhakijatietosi avoimeen hakuun. Sinulla voi olla oikeus vaatia poistamaan ne. Voit myös aina pyytää poistamaan tarpeettomat ja virheelliset tiedot.

Tietojen säilytysajat

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty. Kaikki tiedot arkistoidaan, kun valintapäätös on tehty. Käytännössä työhakijoita koskevat tiedot eli työpaikkahakemukset hävitetään noin kahden vuoden kuluttua siitä hetkestä, kun valintapäätös on tehty, työsopimuslakiin perustuvan syrjintäkanteen kanneajasta johtuen.

Toimenpiteet väärinkäytöstilanteissa

On mahdollista, että suojauksesta huolimatta tietosi voivat poikkeustapauksissa päätyä vääriin käsiin. Tässä tilanteessa yritys ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Asiasta myös ilmoitetaan sinulle välittömästi tai viimeistään 72 tunnin kuluessa asian havaitsemisesta, jos tietojesi vuotaminen voi aiheuttaa haittaa oikeuksillesi. Jos tietovuoto koskee suurta ihmisjoukkoa, eikä asia vaadi sinulta välittömiä toimenpiteitä, voidaan asiasta ilmoittaa myös yleisellä tiedotteella.

Mahdollisuus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi

Jos epäilet, että tietojesi käsittelyssä on rikottu sitä koskevaa lainsäädäntöä, voit saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Lisätietoja ja ohjeita asiasta antaa tietosuojavaltuutettu.

Lisätietoa ja yhteystiedot

Lisätietoa tietojesi käsittelystä ja säilyttämisestä voit pyytää hakemuksen osoittamalle rekrytoivalle esimiehelle.