Arvonnan säännöt


Arvonnan järjestäjä

Arvonnan järjestää Restel Oy (jäljempänä ”Järjestäjä”), Hämeentie 19, 00501 Helsinki. Y-tunnus: 0828237-2.

Arvonta ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima, eikä se liity millään tavalla Facebookin. Arvontaan osallistujat vapauttavat Facebookin kaikesta vastuusta.

Arvonnan alkamis- ja päättymisajankohta

Arvonta alkaa ja päättyy arvontapostauksessa ilmoitettuna ajankohtana.

Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt, jotka ovat yli 18-vuotiaita.  Arvontaan eivät voi osallistua Restelin työntekijät tai arvonnan järjestelyiden kanssa tekemisissä olleet henkilöt. Voittajaan tulee voida ottaa yhteyttä Facebookin yksityisviestillä.

Osallistuminen

Arvontaan voi osallistua noudattamalla arvontapostauksessa olevia ohjeita. Arvontapostauksessa ilmoitetun päättymisajankohdan jälkeen kirjoitettuja kommentteja tai kommentteja, jotka rikkovat näitä sääntöjä ei lasketa mukaan arvontaan. Järjestäjällä on oikeus poistaa asiattomat kommentit.

Arvontaan osallistuminen on ilmaista, eikä se edellytä tuotteen tai palvelun ostamista tai markkinointiluvan antamista. Voittaja ei ole velvollinen ottamaan palkintoa vastaan.

Palkinto

Arvonnan palkinto ilmoitetaan arvontapostauksessa. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi eikä sitä voi vaihtaa. Palkintoa ei voi siirtää toiselle henkilölle ellei Järjestäjän kanssa toisin sovita.

Voittajaan otetaan yhteyttä Facebook-yksityisviestillä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 48 tunnin kuluessa voittoilmoituksesta, Järjestäjä voi arpoa uuden voittajan. Tällöin oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta. Korvaavaa voittajaa koskevat samat säännöt kuin alkuperäistäkin voittajaa. Palkinnon perille saattamisesta sovitaan voittajan kanssa erikseen.

Arvonnan päättäminen

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää arvonta milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syytä mainitsematta.

Arpajaisvero

Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron arvontapostauksessa ilmoitetuista palkinnoista.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu arvonnan kohteena olevien palkintojen määrään ja arvoon. Järjestäjä ei vastaa osallistujille eikä palkinnon voittaneelle seurueelle arvonnasta aiheutuneesta menetyksestä tai vahingosta riippumatta siitä, miten ne ovat syntyneet. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä häiriöistä.

Arvontasääntöjen sitovuus

Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Henkilötietojen käsittely

Arvonnan yhteydessä annettuja tietoja käytetään vain voittajan arvontaan ja palkinnon perille toimittamiseen. Arvonnassa annettuja tietoja ei kerätä markkinointirekisteriin, luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja säilytetään 1 kuukausi arvonnasta. Kaikkia henkilötietoja käsitellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Järjestäjällä on oikeus julkaista arvonnan voittajan etu- ja sukunimi arvontapostauksessa voittajan julkaisemisen yhteydessä.