Ympäristö ja ilmasto

Sitouduimme vuonna 2020 YK:n Global Compactin mukaisesti ilmastotekoihin ja vastuulliseen kuluttamiseen sekä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Ravintolaliiketoimintamme hiilijalanjälki on laskettu ja olemme aloittaneet matkan kohti mahdollisimman hiilineutraalia tulevaisuutta.

Teemme oikeita asioita ympäristön ja ilmaston eteen

Tällä hetkellä keskitymme materiaalitehokkuuteen ja hankintojen ilmastovastuullisuuteen. Materiaalitehokkuus koskee mm. muovinkäytön vähentämistä pakkausmateriaaleissa, ruokahävikin entistä parempaa hallintaa sekä jätteiden synnyn ehkäisyä ja tarkempaa lajittelua. Hankintojen kautta asetamme kriteereitä sähkö- ja lämmitysenergialle sekä raaka-aineille. Tavoitteenamme on pidemmällä aikavälillä kasvattaa ruokalistojemme kasvisruokatarjontaa viidennekseen kokonaistarjonnasta.

Arjessamme sitoumukset ja tavoitteet näkyvät mm. seuraavasti:

  • Ruokahävikin vähentämiseksi myös asiakaspuolella otettiin käyttöön Flamingon ja Sellon Rax-ravintoloissa ensimmäiset Biovaaka-ratkaisut.
  • Matkalla kohti uusiutuvaa energiaa asennettiin ensimmäiset aurinkokennopaneelit Muuralan, Porvoon ja Hyvinkään Burger Kingien katoille.
  • Muovin korvaamiseksi otettiin käyttöön Food&Events-ketjun toimesta Helsingin jäähallissa ja kulttuuritaloissa biohajoavat muovittomat kartonkituopit sekä kahvi- ja vesimukit.

Leikkaamme sähkön, lämmön ja veden kulutustamme tarkastelemalla toimintatapojamme mm. ympäristöohjelman käyttöönoton myötä. Kasvatamme uusiutuvan energian osuutta sähkönhankinnassamme.

Vähennämme muovinkäyttöä ja etsimme vaihtoehtoisia, ympäristön kannalta parempia materiaaleja muovin korvaajaksi. Kierrätämme mahdollisuuksien mukaan käytettävän muovin.

Teemme aktiivisesti töitä hävikin minimoimiseksi keittiössä ja salissa. Mahdollisia ylijääneitä annoksia voi ostaa edullisesti mukaan ResQ-hävikkiruokasovelluksen kautta.

Vähennämme toiminnassamme syntyvän jätteen määrää. Uudelleenkäytämme, lajittelemme ja kierrätämme materiaalit tehokkaasti. Opastamme myös asiakkaitamme toimimaan vastuullisesti ja lajittelemaan roskat ravintoloissamme aina, kun se on mahdollista ja konseptin mukaista. Näin valmistaudumme uuteen jätelakiin.

Vastuullisuus näkyy monin tavoin toiminnassamme

Henkilöstön hyvinvointi

Henkilökunnan hyvinvointi on meille erittäin tärkeää. Työntekijöiden kuunteleminen, työturvallisuudesta huolehtiminen, työsuhde-edut ja viihtyisä työympäristö ovat keskeisiä seikkoja sen luomisessa.

Ympäristö ja ilmasto

Vastuulliset ilmastoteot ja ympäristönsuojelu ovat osa toimintaamme. Muun muassa materiaalitehokkuus, ruokahävikin vähentäminen ja energiatehokkuus huomioidaan arjessamme ja toimintatavoissamme.

Hyvä hallintotapa

Taloudellisesti kestävä toimintatapa ja hyvä hallintotapa ovat sisällytettyjä toimintaamme, aivan kuten jatkuva kustannustehokkuus, kilpailukyky ja hyvä kannattavuus. Toimintaamme viitoittavat eettiset periaatteet ja lainsäädäntö.

Yhteisön hyvinvointi

Kannamme sosiaalista vastuuta ja toimimme määrätietoisesti sen eteen, jotta yhteisön hyvinvoinnin lisääntyminen edistyisi. Tarjoamme työtä monille nuorille ja valmennamme nuoria työelämään. Restelin työllistävä vaikutus onkin huomattavan suuri.

Lue lisää vastuullisuudesta

Restelin eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet ohjaavat koko Restelin toimintaa. Eettisillä periaatteilla varmistamme yhteiset pelisäännöt.

Restel whistleblowing

Restel haluaa toimia vastuullisesti, läpinäkyvästi ja luotettavasti; siksi olemme ottaneet käyttöön whistleblowing-ilmoituskanavan, jonne voi ilmoittaa Restel-konsernissa havaitusta vastuuttomasta toiminnasta tai väärinkäytöksestä. Puutumme havaittuihin poikkeamiin mahdollisimman nopeasti.

Burger Kingin vastuullisuus

Burger Kingille yritysvastuu ei merkitse ainoastaan vahvaa tulosta, vaan siihen sisältyy kaikkien toimintojen vaikutusten tarkastelu.

Taco Bellin vastuullisuus

Tutustu tarkemmin vastuullisuuteen Taco Bellin näkökulmasta. Tiesitkö, että työkielenämme on myös englanti? Näin voimme tarjotata työpaikan erilaisista taustoista tuleville.

Food & Eventsin vastuullisuus

Food&Events -ketjun vastuullisuus näkyy valinnoissamme. Minimoimme hävikkiä ja teemme töitä kierrätyksen eteen.