Yhteisön hyvinvointi

Työllistävä vaikutuksemme on suuri. Normaaliaikoina työllistämme lähes 3000 henkilöä eri brändiemme alla. Suomalaisena yrityksenä vahvistamme hyvinvoinnin edellytyksiä yhteiskunnassamme maksamalla verot Suomeen. Verojalanjälkemme vuonna 2020 oli 24,4 Me.

Toimimme monin tavoin yhteisömme parhaaksi

Asiakkaillamme on lukuisia kanavia tiedonsaantiin, palautteen antamiseen ja vuorovaikutukseen. Koronapandemia loi myös tarpeen ohjeistaa turvalliseen asiointiin, käsidesin tarjoamiseen ja asiakastilojen entistä tiuhempaan siistimiseen.

Teemme vuosittain laajemman asiakastyytyväisyystutkimuksen kuullaksemme ja ymmärtääksemme asiakkaitamme paremmin. Syksyn 2020 tutkimuksessa 94 % asiakkaista koki asioinnin turvalliseksi, 69 % koki Restelin vastuulliseksi ja 72 % koki meidän tekevän töitä vastuullisuuden eteen. Asiakkaidemme suositteluhalukkuus (NPS, Net Promoter Score) vuonna 2020 oli 51 (vastaajamäärä 7740), kun se tätä edeltävä vuonna oli 44 (vastaajamäärä 5086). Näistä luvuista voimme olla ylpeitä!

Tavoittelemme henkilökuntarakenteen monimuotoisuutta työllistämällä maahan vasta muuttaneita ja tukemalla nuoria työelämään. Työntekijöistämme vuonna 2019 jopa 52 % oli alle 25-vuotiaita.

Sosiaalinen vastuumme ulottuu oman henkilöstömme ja asiakkaidemme lisäksi mm. sairaisiin, vammaisiin ja ikääntyviin ihmisiin, joiden arkeen haluamme tuoda iloa mahdollistamalla heille maku- ja tapahtumaelämyksiä ravintoloissamme yhteistyössä Elä täysii ja ikäänny ilolla-klubin, Hope ry:n ja Team Rynkebyn kanssa.

Vastuullisuus näkyy monin tavoin toiminnassamme

Henkilöstön hyvinvointi

Henkilökunnan hyvinvointi on meille erittäin tärkeää. Työntekijöiden kuunteleminen, työturvallisuudesta huolehtiminen, työsuhde-edut ja viihtyisä työympäristö ovat keskeisiä seikkoja sen luomisessa.

Ympäristö ja ilmasto

Vastuulliset ilmastoteot ja ympäristönsuojelu ovat osa toimintaamme. Muun muassa materiaalitehokkuus, ruokahävikin vähentäminen ja energiatehokkuus huomioidaan arjessamme ja toimintatavoissamme.

Hyvä hallintotapa

Taloudellisesti kestävä toimintatapa ja hyvä hallintotapa ovat sisällytettyjä toimintaamme, aivan kuten jatkuva kustannustehokkuus, kilpailukyky ja hyvä kannattavuus. Toimintaamme viitoittavat eettiset periaatteet ja lainsäädäntö.

Yhteisön hyvinvointi

Kannamme sosiaalista vastuuta ja toimimme määrätietoisesti sen eteen, jotta yhteisön hyvinvoinnin lisääntyminen edistyisi. Tarjoamme työtä monille nuorille ja valmennamme nuoria työelämään. Restelin työllistävä vaikutus onkin huomattavan suuri.

Lue lisää vastuullisuudesta

Restelin eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet ohjaavat koko Restelin toimintaa. Eettisillä periaatteilla varmistamme yhteiset pelisäännöt.

Restel whistleblowing

Restel haluaa toimia vastuullisesti, läpinäkyvästi ja luotettavasti; siksi olemme ottaneet käyttöön whistleblowing-ilmoituskanavan, jonne voi ilmoittaa Restel-konsernissa havaitusta vastuuttomasta toiminnasta tai väärinkäytöksestä. Puutumme havaittuihin poikkeamiin mahdollisimman nopeasti.

Burger Kingin vastuullisuus

Burger Kingille yritysvastuu ei merkitse ainoastaan vahvaa tulosta, vaan siihen sisältyy kaikkien toimintojen vaikutusten tarkastelu.

Taco Bellin vastuullisuus

Tutustu tarkemmin vastuullisuuteen Taco Bellin näkökulmasta. Tiesitkö, että työkielenämme on myös englanti? Näin voimme tarjotata työpaikan erilaisista taustoista tuleville.

Food & Eventsin vastuullisuus

Food&Events -ketjun vastuullisuus näkyy valinnoissamme. Minimoimme hävikkiä ja teemme töitä kierrätyksen eteen.