Whistleblowing

Restel on käyttöön whistleblowing-ilmoituskanavan, jonne voi ilmoittaa Restel-konsernissa havaitusta vastuuttomasta toiminnasta tai väärinkäytöksestä.

Vastuuttomasta toiminnasta tai väärinkäytösepäilystä ilmoittaminen

Restel haluaa toimia vastuullisesti, läpinäkyvästi ja luotettavasti; siksi olemme ottaneet käyttöön whistleblowing-ilmoituskanavan, jonne voi ilmoittaa Restel-konsernissa havaitusta vastuuttomasta toiminnasta tai väärinkäytöksestä. Puutumme havaittuihin poikkeamiin mahdollisimman nopeasti.

Restelillä edellytämme koko organisaation ja kaikkien työntekijöiden noudattavan työssään eettisiä periaatteita ja lainsäädäntöä. Restelin eettisiin periaatteisiin voi tutustua täällä.

Alla olevan linkin kautta pääsee Restelin emoyhtiö Tradekan ilmoituslomakkeelle, jossa voi ilmoittaa havainnoista ja epäilyistä. Havainnoista kerrotaan lomakkeelle mahdollisimman tarkasti. Ilmoitukseen voi myös lisätä liitteitä, kuten kuvia. Ilmoitus on lähtökohtaisesti anonyymi, mutta halutessaan ilmoittaja voi jättää omat yhteystietonsa.

Käsittely on kaikissa tapauksissa luottamuksellista ja Tradekan käyttämä palvelu suojattu ja salattu. Kanavassa ei tallennu tietoja, joiden perusteella viestin lähettäjän voisi tunnistaa. Luottamuksellisuuden takaamiseksi kanava on ulkopuolisen palveluntoimittajan tarjoama. Ilmoittaja saa anonyymin käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla hän voi myöhemmin kirjautua palveluun ja kommunikoida ilmoituksen käsittelijöiden kanssa.

Ilmoituksen voi tehdä kuka vain väärinkäytöstä epäilevä työntekijä tai Restelin sidosryhmään kuuluva, kuten yhteistyökumppani. Ilmoittajalla ei tarvitse olla todisteita epäilystä rikkomuksesta, vaan nimetyt, riippumattomat henkilöt käynnistävät tapauksen selvityksen.

TEE ILMOITUS

Huomaathan, että ilmoituskanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen, se ei ole tarkoitettu asiakaspalautteen antamiseen tai reklamointiin.