Hyvä hallintotapa

Vuoden 2020 alussa hyväksytyt eettiset periaatteet ja hyvä hallintotapa (pdf) ohjaavat Restelin toimintaa. Edellytämme koko henkilöstön noudattavan työssään lainsäädäntöä ja näitä periaatteita.

Noudatamme hyvää hallintotapaa kaikessa toiminnassamme

Toimimme taloudellisesti kestävällä tavalla, millä tarkoitamme hyvää hallintotapaa, jatkuvaa kustannustehokkuuden, kilpailukyvyn ja kannattavuuden ylläpitoa ja kehittämistä. Viestintämme ja raportointimme on avointa, kattavaa ja läpinäkyvää sekä oikea-aikaista.

Käytössämme on whistleblowing-ilmoituskanava, jonne työntekijä tai yhteistyökumppani voi ilmoittaa Restel-konsernissa havaitusta vastuuttomasta toiminnasta tai väärinkäytöksestä.

Vastuullisuus näkyy monin tavoin toiminnassamme

Henkilöstön hyvinvointi

Henkilökunnan hyvinvointi on meille erittäin tärkeää. Työntekijöiden kuunteleminen, työturvallisuudesta huolehtiminen, työsuhde-edut ja viihtyisä työympäristö ovat keskeisiä seikkoja sen luomisessa.

Ympäristö ja ilmasto

Vastuulliset ilmastoteot ja ympäristönsuojelu ovat osa toimintaamme. Muun muassa materiaalitehokkuus, ruokahävikin vähentäminen ja energiatehokkuus huomioidaan arjessamme ja toimintatavoissamme.

Hyvä hallintotapa

Taloudellisesti kestävä toimintatapa ja hyvä hallintotapa ovat sisällytettyjä toimintaamme, aivan kuten jatkuva kustannustehokkuus, kilpailukyky ja hyvä kannattavuus. Toimintaamme viitoittavat eettiset periaatteet ja lainsäädäntö.

Yhteisön hyvinvointi

Kannamme sosiaalista vastuuta ja toimimme määrätietoisesti sen eteen, jotta yhteisön hyvinvoinnin lisääntyminen edistyisi. Tarjoamme työtä monille nuorille ja valmennamme nuoria työelämään. Restelin työllistävä vaikutus onkin huomattavan suuri.

Lue lisää vastuullisuudesta

Restelin eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet ohjaavat koko Restelin toimintaa. Eettisillä periaatteilla varmistamme yhteiset pelisäännöt.

Restel whistleblowing

Restel haluaa toimia vastuullisesti, läpinäkyvästi ja luotettavasti; siksi olemme ottaneet käyttöön whistleblowing-ilmoituskanavan, jonne voi ilmoittaa Restel-konsernissa havaitusta vastuuttomasta toiminnasta tai väärinkäytöksestä. Puutumme havaittuihin poikkeamiin mahdollisimman nopeasti.

Burger Kingin vastuullisuus

Burger Kingille yritysvastuu ei merkitse ainoastaan vahvaa tulosta, vaan siihen sisältyy kaikkien toimintojen vaikutusten tarkastelu.

Taco Bellin vastuullisuus

Tutustu tarkemmin vastuullisuuteen Taco Bellin näkökulmasta. Tiesitkö, että työkielenämme on myös englanti? Näin voimme tarjotata työpaikan erilaisista taustoista tuleville.

Food & Eventsin vastuullisuus

Food&Events -ketjun vastuullisuus näkyy valinnoissamme. Minimoimme hävikkiä ja teemme töitä kierrätyksen eteen.