Henkilöstön hyvinvointi

Tuemme henkilökuntamme hyvinvointia kuuntelemalla työntekijöitämme, huolehtimalla työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista sekä tarjoamalla viihtyisän työympäristön, jossa ovat parhaat työkaverit.

Meille on tärkeää, että henkilöstömme voi hyvin

Restelin työntekijät voivat vaikuttaa työolosuhteisiinsa ja työn tekemisen tapoihin vaikuttajaraatien kautta. Olemme saaneet vuosittaisissa henkilöstötutkimuksissa hyvää palautetta henkilöstön kuuntelemisesta ja huomioimisesta. Vuonna 2020 tutkimukseen vastasi 82 % työntekijöistämme. Työntekijöidemme omistautuneisuusindeksi (People Power: mittaa sitoutuneisuuttamme, johtamistamme ja suorituskykyämme) oli 69,1 (2018: 67 %, vastausprosentti 61 %).

Henkilökuntamme arjessa tukemme ilmenee esimerkiksi seuraavasti:
Työntekijöidemme tukemiseksi jaoimme puolet koronakorvauksista henkilöstölle.

Restelin henkilökunta kuuluu omistajayhtiömme Tradekan sairauskassaan, joka tukee työntekijöidemme terveyttä maksamalla korvauksia työterveyshuoltoon kuulumattomista menoista, kuten silmälaseista ja hammaslääkärikäynneistä.

Työsuhde-etuihimme kuuluu myös mahdollisuus saada apua arjen taloudellisiin ongelmiin Palkka haltuun -hankkeen kautta. Sen puitteissa työntekijä voi keskustella luottamuksellisesti yhteistyökumppani Takuusäätiön henkilöstön kanssa ja saada vaikkapa velkojen järjestelylainan.

Vastuullisuus näkyy monin tavoin toiminnassamme

Henkilöstön hyvinvointi

Henkilökunnan hyvinvointi on meille erittäin tärkeää. Työntekijöiden kuunteleminen, työturvallisuudesta huolehtiminen, työsuhde-edut ja viihtyisä työympäristö ovat keskeisiä seikkoja sen luomisessa.

Ympäristö ja ilmasto

Vastuulliset ilmastoteot ja ympäristönsuojelu ovat osa toimintaamme. Muun muassa materiaalitehokkuus, ruokahävikin vähentäminen ja energiatehokkuus huomioidaan arjessamme ja toimintatavoissamme.

Hyvä hallintotapa

Taloudellisesti kestävä toimintatapa ja hyvä hallintotapa ovat sisällytettyjä toimintaamme, aivan kuten jatkuva kustannustehokkuus, kilpailukyky ja hyvä kannattavuus. Toimintaamme viitoittavat eettiset periaatteet ja lainsäädäntö.

Yhteisön hyvinvointi

Kannamme sosiaalista vastuuta ja toimimme määrätietoisesti sen eteen, jotta yhteisön hyvinvoinnin lisääntyminen edistyisi. Tarjoamme työtä monille nuorille ja valmennamme nuoria työelämään. Restelin työllistävä vaikutus onkin huomattavan suuri.

Lue lisää vastuullisuudesta

Restelin eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet ohjaavat koko Restelin toimintaa. Eettisillä periaatteilla varmistamme yhteiset pelisäännöt.

Restel whistleblowing

Restel haluaa toimia vastuullisesti, läpinäkyvästi ja luotettavasti; siksi olemme ottaneet käyttöön whistleblowing-ilmoituskanavan, jonne voi ilmoittaa Restel-konsernissa havaitusta vastuuttomasta toiminnasta tai väärinkäytöksestä. Puutumme havaittuihin poikkeamiin mahdollisimman nopeasti.

Burger Kingin vastuullisuus

Burger Kingille yritysvastuu ei merkitse ainoastaan vahvaa tulosta, vaan siihen sisältyy kaikkien toimintojen vaikutusten tarkastelu.

Taco Bellin vastuullisuus

Tutustu tarkemmin vastuullisuuteen Taco Bellin näkökulmasta. Tiesitkö, että työkielenämme on myös englanti? Näin voimme tarjotata työpaikan erilaisista taustoista tuleville.

Food & Eventsin vastuullisuus

Food&Events -ketjun vastuullisuus näkyy valinnoissamme. Minimoimme hävikkiä ja teemme töitä kierrätyksen eteen.