Restel-konsernin eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet ohjaavat kaikkea toimintaa Restelissä. Restelin hallitus on hyväksynyt Restel-konsernin eettiset periaatteet 20.9.2016. Nämä periaatteet koskevat Restelin hallituksen jäseniä, johtoa ja työntekijöitä. Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme sitoutumista vastaaviin vastuullisiin käytäntöihin.

Eettiset periaatteet on jaettu seitsemään osioon:

  1. Liiketoiminnan yleiset periaatteet
  2. Asiakaspalvelun periaatteet
  3. Työnantaja- ja työntekijäperiaatteet
  4. Hankinnan periaatteet
  5. Lahjat ja eturistiriidat
  6. Eettisten periaatteiden noudattaminen
  7. Eettisten poikkeamien raportointi

Eettiset periaatteet löytyvät kokonaisuudessaan liitteenä tämän sivun lopusta.

Tavaran- ja palveluntoimittajat sekä muut yhteistyökumppanit

Edellytämme myös tavaran- ja palveluntoimittajiltamme sitoutumista vastaaviin vastuullisiin käytäntöihin, joita itse noudatamme. Valitessamme yhteistyökumppaneita, heidän pitää pystyä osoittamaan, kuinka ovat omassa toiminnassaan huomioineet mm. sosiaalisen vastuun, eläinten hyvinvoinnin, ympäristön ja muut vastuullisen liiketoiminnan osa-alueet.

Edellytämme tärkeimmiltä yhteistyökumppaneiltamme vuotuista vastuullisuusraporttia, jossa yhteistyökumppani analysoi toimintaansa ympäristö- ja vastuullisuusnäkökulmasta kansainväliset standardit huomioiden.