Takaisin
4/10/2019 klo 03:52

Restel valitsi Zenoptin työvuorojen optimointiin ja hallintaan

180 ravintolaa eri puolella Suomea operoiva ja 2 500 työntekijää työllistävä Restel ottaa käyttöön työvuorojen optimointijärjestelmän automatisoidakseen suunnittelua ja ohjatakseen työtunteja asiakastarvetta vastaaviksi. Uudella järjestelmällä pyritään parantamaan asiakaskokemusta sekä lisäämään henkilöstön tyytyväisyyttä.

Täsmätäkseen työvuorot mahdollisimman lähelle todellista asiakastarvetta, Zenopt käyttää työvuorojen optimointiin asiakasvirtaennusteita, joista lasketaan kunkin ajanhetken työvoimatarve.

Nykymallissa työvuorojen suunnitteluun kuluu Restelin ravintoloissa merkittävästi aikaa. Restel tulee jatkossa keskittämään työvuorosuunnittelun erikseen asiaan vihkiytyneelle tiimille, jolloin ravintoloissa aikaa vapautuu asiakaspalveluun ja sitä tukevaan henkilöstön johtamiseen. Työvuorosuunnittelijat voivat pitkälti automatisoidun järjestelmän myötä puolestaan keskittyä aiempaa enemmän työvuorojen laadun varmistamiseen ja työntekijöiden toiveiden huomioimiseen.

”Restelille oli tärkeää löytää moderni järjestelmä, joka mahdollistaa keskitetyn ja dataan perustuvan suunnittelun”, kertoo henkilöstöjohtaja Marika Mäkelä. Kun suunnittelussa huomioidaan data kunkin ravintolan asiakasvirroista eri päivinä ja ajanhetkinä, voidaan varmistaa, että palvelua on saatavilla aina kysyntää vastaavasti ja resurssit käytetään järkevästi. Myös kokonaisvaltaiseen resurssisuunnitteluun on huomattavasti parempi näkyvyys, ja tulevat työtarpeet nähdään pitkälle tulevaisuuteen.

Järjestelmän modernisointi on ajankohtaista myös työntekijöiden näkökulmasta. Työntekijät tulevat pääsemään mobiilitoiminnallisuuksien avulla helposti käsiksi vuorotietoihinsa ja vaikuttamaan suunnitteluun myös itse.

Restelillä työvuorojen optimointi ja järjestelmän uudistaminen on ollut esillä jo pidempään. ”Tänä aikana olemme tutustuneet useampaan ohjelmistoon. Tärkeää Restelille on ollut kyvykkyys ennustepohjaiseen työvuorojen optimointiin ja sitä kautta mahdollisuus keskitettyyn suunnitteluun. Zenopt oli näistä näkökulmista tarpeisiimme selkeästi paras valinta.”

Työvuorosuunnittelu nykyaikaistuu

Työvuorojen optimointi on viime vuosina ollut isompien työantajien keskuudessa esillä paljon. Nykyään työvuorosuunnittelu nähdään strategisena välineenä myynnin tukemisessa ja asiakaskokemuksen parantamisessa. Se on yhä vahvemmin integroitu koko yritystä koskevaksi tekemiseksi, jonka lähtökohtana ovat ennusteet asiakas- ja tavaravirroista sekä budjetoinnin tavoitteet.

Vaikka automaattisen työvuorosuunnittelun ja optimoinnin luulisi nykyään olevan jo alan standardi, se on siitä vielä kaukana. Ongelmakenttä on niin monitahoinen ja haastava, etteivät nykyjärjestelmät ole olleet siihen valmiita, kertoo Zenoptin teknologiajohtaja Antti Alakiikonen. "Todellisten hyötyjen saavuttamiseksi on huomioitava lukuisa määrä yksityiskohtia, mutta samalla järjestelmän tulee olla toimintalogiikaltaan läpinäkyvä, käyttäjäystävällinen ja työntekijöille reilu".

Zenopt onkin panostanut erityisesti käytännössä toimivaan ja luotettavaan optimointiin. Valmiitakin algoritimeja on olemassa, mutta nopeasti huomattiin, että ne eivät ole riittäviä reaalimaailman ongelmiin. Zenopt on pohjannut kehityksensä akateemiseen tutkimukseen ja jatkanut siitä, mihin tutkimus on jäänyt. Algoritmejä on kehitetty itse usean miestyövuoden voimin, jolloin niistä on saatu käytännön ongelmiin toimivat.

”Restel vastaa tämän päivän haasteisiin nykyaikaistamalla työvuorosuunnittelunsa, ja olemme innoissamme tässä mukana.” sanoo Zenoptin toimitusjohtaja Mika Halme. ”Uskomme, että uudella mallilla ja järjestelmällä pääsemme loistaviin tuloksiin niin asiakkaan, työntekijän kuin yrityksenkin kannalta.”