Takaisin
8/28/2020 klo 09:00

Restel lahjoittaa työntekijöilleen kangasmaskeja

Helposti tarttuva ja nopeasti leviävä koronavirus on terveysuhka, joka on syytä ottaa vaka-vasti. Restel haluaa vähentää vastuullisena työnantajana työntekijöidensä ja heidän lähipii-rinsä tartuntariskiä paitsi työaikana myös työmatkoilla ja työajan ulkopuolella. Siksi kaikki Restelin 2500 työntekijää saavat kukin kaksi kangasmaskia.

Koronavirus on vaikuttanut yhteiskuntaan monin eri tavoin ja ravintola-alan toimijoille aika on ollut erityisen haasteellinen. Ravintoloissa työskentelevät ovat työpäivänsä aikana vuorovaikutuksessa jatkuvasti lukuisten henkilöiden kanssa, mistä johtuen he kohtaavat enemmän tilanteita, joissa tartunta on mahdollinen.

Restel haluaa tehdä parhaansa työntekijöidensä ja heidän lähipiirinsä turvaamiseksi koronavirukselta. Tämä pyrkimys huolehtia työntekijöiden terveydestä pätee myös työajan ulkopuoliseen elämään ja siksi kaikille työntekijöille lahjoitetaan kaksi kangasmaskia, joita he voivat käyttää työmatkoillaan tai vapaa-aikanaan.

Restel tuntee vastuunsa työnantajana

Kangasmaskien on todettu vähentävän koronaviruksen leviämistä ja niiden käytöstä on annettu suositus etenkin tilanteissa, joissa turvaetäisyyden pitäminen on vaikeaa tai mahdotonta. Restel onkin katsonut, että maskien lahjoittaminen on hyvä keino lisätä työntekijöiden ja heidän lähipiirinsä turvallisuutta.

“Haluamme toimia henkilöstömme ja heidän terveytensä parhaaksi paitsi työajan puitteissa myös työmatkoilla ja vapaa-ajalla”, Restelin henkilöstöjohtaja Marika Mäkelä toteaa. “Se on meidän tapamme kantaa vastuutamme työnantajana.”

Lahjoitettavat kangasmaskit ovat pestäviä ja siksi käytettävissä uudelleen. Ne postitetaan jokaisen työntekijän kotiosoitteeseen.

Tukea henkilökunnalle, kun sitä todella tarvitaan

Restel on tehnyt toimia henkilökuntansa eteen jo aiemmin koronavirusepidemian aikana: se lahjoitti valtion myöntämästä koronatuesta 50 % työntekijöille, jotka oli jouduttu lomauttamaan ravintoloihin kohdistuneiden rajoitustoimien ja asiakasmäärien laskemisen johdosta.

Nyt tehdyllä päätöksellä antaa jokaiselle työntekijälle kaksi kangasmaskia Restel haluaa jatkaa henkilökuntansa tukemista vaikeana epidemia-aikana.

Kautta Suomen toimivana ja yhtenä maamme suurimpana ravintolapalveluiden tarjoajana Restel ymmärtää hyvin osaavan henkilökuntansa merkityksen toiminnalleen ja haluaa osoittaa arvostuksensa työntekijöitään kohtaan – auttamalla heitä mahdollisuuksien mukaan silloin, kun tarve on
suurin.