Takaisin
7/4/2022 klo 04:00

Food&Events Tapahtumaravintoloille on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Restelin Food&Events Tapahtumaravintoloille Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Food&Events Tapahtumaravintolat toimii Suomen suurimmilla tapahtuma-areenoilla sekä kulttuuritaloissa, tuottaen vastuullisesti ja kestävästi ravintolapalveluita erilaisissa tapahtumissa vieraileville.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuote on valmistettu tai palvelu tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus ja Suomessa toimiva johto, minkä lisäksi yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

”Kotimainen omistajuus, Suomessa tuotettu ja työllistävä palvelu luovat niin meille kuin yhteiskunnallemme kestävyyttä. Palveluitamme käyttäessäsi tuotat työtä Suomeen ja voit luottaa palvelun laatuun ja vastuulliseen tuottamiseen. Pidämme huolta työntekijöistämme ja raportoimme vastuullisuustoiminnastamme vuosittain osana kotimaisen omistajamme Tradekan vastuullisuusraporttia. Kotimaisuus ja vastuullisuus ovat Food&Events Tapahtumaravintoloiden arvomaailman perusta, jota myös Avainlippu edustaa”, toteaa Food&Events Tapahtumaravintoloiden markkinointipäällikkö Ville-Eemeli Junnola.

Avainlippu-merkki on arvostettu ja tunnettu Suomessa

Avainlippu-tunnus on erittäin tunnettu maassamme. Suomalaisen Työn Liiton tekemän tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tietävät Avainlipun ja sen merkityksen. Suurin osa suomalaisista (75 prosenttia) on sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa myönteisesti heidän tekemiinsä ostopäätöksiin. Noin puolet suomalaisista yhdistää Avainlippumerkkiin myös vastuullisuuden.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu arvioi, että kotimaisen palvelun hankkiminen koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

“Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä”, Mentu kertoo.