Takaisin
4/25/2022 klo 12:21

Duuniin ravintolaan -perehdytys ja työpaikkaohjaajien valmennus nuorten työelämän alkua tukemassa

Moni nuori ottaa työelämänsä ensiaskeleet ravintola-alalla, joka tarjoaa useita monipuolisia työtehtäviä ilman vaatimusta erityisestä koulutustaustasta tai aiemmasta työkokemuksesta.

Nuoren ensimmäisenä työpaikkana tunnemme vastuumme työelämään perehdyttämisestä ja olemmekin aktiivisesti pohtineet tapoja, miten saisimme varmistettua perehdytysprosessin tasalaatuisen toteutumisen jokaisessa toimipaikassamme, ja miten pystyisimme tukemaan työntekijöitämme parhaalla mahdollisella tavalla heidän työuransa alkuvaiheessa.

Tuloksena syntyi Duuniin ravintolaan -verkkoperehdytys, joka tarjoaa kattavasti tietoa työelämän rooleista ja raameista sekä kertoo työntekijälle hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan työelämässä. ”Perehdytys käsittelee laajasti asioita, joita nuori ei välttämättä aikaisemmin ole elämässään kohdannut. Mistä työsopimuksessa sovitaan? Milloin työvuorot julkaistaan ja voiko niihin vaikuttaa? Milloin palkka maksetaan ja miten toimitaan sairastumistilanteissa? Perehdytys valottaa myös työelämän pelisääntöjä, kuten esimerkiksi sitä, miten asiattomaan käytökseen voi puuttua, sekä turvallisuusasioita”, kertoo verkkokurssin toteuttanut HR kehityspäällikkö Paula Laanti.

Olemme havainneet koulutustarpeita myös sisäisessä perehdytyksessämme. Ratkaisuna näihin loimme yhteistyössä AVA-akatemian kanssa KAMU-työpaikkaohjaajan valmennuksen. Oppisopimuskoulutuksena suoritettavassa valmennuksessa keskitytään ohjaus- ja perehdytystaitojen oppimiseen ja omien toimintatapojen kehittämiseen sekä siihen, miten huomioidaan monimuotoisuus perehdytyksessä. Valmennuksen aikana suoritetaan tutkinnon osa perehdyttäminen ja työnopastaminen, 60 osp, liiketoiminnan ammattitutkinnosta. Siten opiskelija saa käteensä ohjaustaitojen lisäksi virallisen todistuksen tutkinnon osasta, mitä hän voi hyödyntää jatkokoulutuksissaan.

Restelissä Duuniin ravintolaan -perehdytyksen suorittaa jatkossa jokainen alle 20-vuotias työntekijä ennen ensimmäistä työvuoroaan. Tämän jälkeen uuteen tehtävään ja työelämään perehtyminen jatkuu töiden lomassa koulutetun työpaikkaohjaajan tukemana. Perehdytyksen toteutumista ja laatua seurataan palautekyselyllä, joka lähtee jokaiselle uudelle työntekijälle kahdeksan viikkoa työsuhteen alkamisen jälkeen.

Duuniin ravintolaan -perehdytys ja KAMU-valmennus ovat osa vastuullisuustyötämme, jota kehystää omistajaohjauksen kautta YK:n Global Compact -sitoumus ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Vastuullisuustyössämme on kolme osa-aluetta:
• ihmisoikeudet ja työelämä
• ympäristö ja ilmasto
• hyvä hallinto ja taloudellinen vastuullisuus
jotka yhdistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.
Lisätietoja restel.fi/vastuullisuus sekä restel.fi/nuoret-tyontekijat